POTŘEBNÉ RUCE     

služby seniorům 

Je pro Vás již velmi namáhavé provést ve své domácnosti

- generální nebo běžný úklid
- nakoupit, vyprat, vyžehlit
- dojít na poštu, úřad, k lékaři
- postarat se o zahradu a okolí domu
- či jen uvítáte společnost jiné osoby?
Jsou Vaši nejbližší příliš časově zaneprázdněni, nebo bydlí prostě
daleko a Vy se v této chvíli nemáte na koho obrátit a požádat o pomoc?

Pak stačí jen zavolat..

NABÍZÍME SLUŽBY:

- běžný úklid
- generální (sezónní) úklid
- obstarání nákupu či drobných pochůzek
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- praní, žehlení 
- příprava a podání jídla a pití 
- pomoc s prací na zahradě 
- doprovod k lékaři, poštu, úřad 
- společnost (dohled) 
CÍL: 
poskytovat službu tak, aby uživatel mohl: 
- zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí 
- vést kvalitní život 
- udržovat vztahy s druhými lidmi a se společenským prostředím 
CÍLOVÁ SKUPINA: 
- senioři 
- lidé s chronickým onemocněním 
- lidé se sníženou soběstačností* 
- osamělí lidé
*Snížená soběstačnost = snížená schopnost člověka uspokojovat své potřeby, především vykonávat všední denní činnosti (úklid, nákupy, praní, péči o domácnost či zahradu apod.)

Orientační ceník